I N F O R M A C J A

Wypełniając postanowienia określone w art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

© Rachunkowość dla NGO 2024
Wykonanie: Solmedia.pl