rachunkowość ngo*

Firma ringo zajmuje się kompleksową obsługą organizacji pozarządowych w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości oraz prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej.

Naszą kadrę stanowią specjaliści, stale podnoszący swoje kwalifikacje, biorący udział w szkoleniach i korzystający z najnowszych publikacji branżowych.

NGO

Stowarzyszenia

i Fundacje 

Świadczymy kompleksowe usługi dla stowarzyszeń i fundacji. 

Image

Organizacje

Pożytku Publicznego

Szczególną ofertę przygotowaliśmy dla Organizacji Pożytku Publicznego.

Firma ringo oferuje kompleksową obsługę organizacji pozarządowych w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości, podatków oraz prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej.

Prowadzenie księgowości
czyli klasyczna buchalteria

  • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe;
  • przygotowanie rocznego obowiązkowego sprawozdania finansowego.

Obsługa płacowa
czyli dokumenty pracownicze 

  • sporządzanie list płac oraz imiennych kwitków płacowych;
  • sporządzanie deklaracji ZUS i deklaracji podatkowych (PIT-4/PIT-11);
  • opieka nad dokumentacją kadrową. 

Usługi dodatkowe 
czyli to i wiele więcej

  • opracowanie polityki rachunkowości i planu kont;
  • sporządzanie raportów; 
  • pomoc w załatwianiu formalności w ZUS, US, KRS itp.; 
  • współpraca z doradcą podatkowym i radcą prawnym.  

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?
czyli nasz klient nasz pan

Potrzebujesz dodatkowych usług? Zapraszamy do kontaktu. 

RINGO SP. Z O.O.
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 20 000 zł
KRS: 0000418176
NIP: 7792405241
REGON: 302093433

22 629 01 97

biuro@ringo.net.pl

© Rachunkowość dla NGO 2024
Wykonanie: Solmedia.pl